Публикувано на: 11.07.2009г. 14 русенски двойки ще получат финансиране за Ин Витро по програмата на общината „Асистирана репродукция”. Заявленията бяха разгледани от специализирана деветчленна комисия с председател д-р Теодор Оджаков. От постъпилите документи, комисията одобри тези на 14 двойки кандидати, които отговарят на изискванията. Инициативата е в изпълнение на решение на Общинския съвет от май миналата година. Тази година средствата заделени от бюджета за лечение на безплодието са в размер на 50 хиляди лева. На всеки одобрен кандидат ще се отпускат по 2500 лева срещу фактура за действително направен разход и медицински документ за предстояща асистирана репродукция.

Одобрените двойки ще получат уведомителни писма за решението на комисията. Документите на останалите кандидати ще бъдат разгледани на втората сесия за финансиране