Публикувано на: 09.05.2011г.
Скъпи приятели от Велико Търново, от началото на месец май 2011 година Община Велико Търново приема документи за подпомагане на двойки по общинската програма ин витро, чийто правилник е разработен със съдействието на пациентските организации -  сдружение "Зачатие" и фондация "Искам бебе". От програмата могат да се възползват само български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес във Велико Търново, като на последното условие да отговаря поне единият кандидат. Двойките трябва да могат да представят комплект документи, които ще изброим по-долу. Сумата, която общината отпуска на двойка е 2000 лв, като общия гласуван бюджет е 30000, тоест от програмата могат да се възползват 15 двойки.
Как да участвате в програмата?
Комплект документи образци и декларации се получават на ет. 2 в сградата на Общината  от д-р Вачкова (вляво от деловодството). Попълнените документи се подават в Информационния център, като се входират под номер. Изисква се:

- документ удостоверяващ липса на задължения към Община Велико Търново, издава се от Информационният център на общината, където срещу такса от 15 лв. на човек и след около седмица е готов.
- удостоверение, че кандидатите са здравноосигурени (НАП Велико Търново ет. 1);
- формулят декларация, че кандидатите не са поставени под запрещение;
- копие от удостоверение за граждански брак (За двойките във фактическо съжителство се попълва  Декларация - Приложение №2, което също се дава от Общината);
- Наличие на доказан стерилитет при един от двамата партньори, доказан с епикризи и лечим с методите на АРТ и по-конкретно ИКСИ или Ин-витро;
- дипломи за завършено минимум средно образование (копия).

Месец след подаването се очаква да има резултати. Изплащането става след представяне на фактура от клиниката, но периода е бюджетната година. Пожелаваме Ви успешни процедури!