Съобщение за годишно Общо събрание на Сдружение Зачатие за 2013 г.
Публикувано на: 08.05.2013г.

С решение на Управителния съвет на Сдружение "Зачатие" от 07.05.2013 г. ви информираме, че годишното Общо събрание на членовете на сдружение "Зачатие" ще се проведе на 08 юни 2013 г. от 16:30 ч. в конферентна зала 2 на Хотел "Рига", бул. "Придунавски" 22, град Русе при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Сдружението
2. Финансов доклад
3. Избор на нов председател
4. Разглеждане на организационни въпроси за бъдещата дейност на Сдружението
5. Други.